Spousta zábavy pro Vaše děti
velke skaliny facebook
velke skaliny youtube
letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny

ADRESA TÁBORA:

Letní dětský tábor
Velké Skaliny
38241 Kaplice

tel. 777 132 640
email: info@velkeskaliny.cz

Letní dětský tábor Velké Skaliny

Vážení táborníci, na našich webových stránkách je již k dispozici možnost přihlásit se na letní dětské tábory 2018. Program jednotlivých běhů je následující: 1.běh LEGO příběh, 2.běh Piráti z Karibiku "Suchozemské krysy", 3.běh Jumanji a 4.běh Příšerky s.r.o.

Přihlašovat se na letní tábory 2018 můžete přímo zde a nebo navštivte domácí stránku Velké Skaliny.cz

Aktuality

7.den 2.běh

Protože nám počasí přálo a k pirátům patří neodmyslitelně voda, celý den byl právě o vodě. Nejdříve měli námořníci za úkol zajistit přenos pitné vody přes ostrůvky, na kterých se jen těžko vyhýbali jeden druhému. Protože zatím žádná posádka nedosáhla vyšší hodnosti, než "suchozemské krysy", nedostali k tomuto úkolu piráti žádné nádoby a vodu museli přenášet v rukou. Někdy se stalo, že když přeskákali na druhou stranu řeky, nezbyla jim v rukou už ani kapka. Každý zvolil jinou taktiku a podle toho vypadaly i výsledky. Odpoledne bylo méně skákavé, ale o to mokřejší a mnozí piráti s povděkem přijali možnost svlažit alespoň nohy na nedaleké přehradě nebo v rybníce.

   

6.den 2.běh

V průběhu dnešního dopoledne se malí piráti pokoušeli přesvědčit místní domorodce, že jsou hodni procházet jejich územím. Museli proto splnit několik výzev, od hodu oštěpem přes indiánský běh, až po ochranu kapitána při přenášení posvátného vejce. Odpoledne zase museli prokázat schopnost při stopování divoké zvěře a starání se o ni (protože indiáni si samozřejmě veškerých zvířat váží a chovají k nim úctu). V mezičase jsme ještě stihli zkontrolovat část naší pirátské kuchyně, zda připravuje dostatečně vydatnou stravu. Při všech aktivitách projevily naše posádky mimořádné schopnosti a tak očekáváme, že se zítra budeme moci začít přesouvat přes indiánské území dále v honbě za plány na výstavbu naší nové vlajkové lodi, Černé Perly. Večer ještě dostaly posádky možnost získat ne jeden, ale hned dva poklady, které Černovous zakreslil do mapy, přesto dokázaly získat jen jeden z nich. Radost z toho samozřejmě piráti neměli, protože - a to si řekněme na rovinu - pirát bez pokladu je jako... zkrátka pirát bez pokladu. Abychom námořníkům trochu zvedli morálku, opravili jsme s pomocí nejstaršího chlapeckého oddílu ohniště a udělali vcelku slušný táborový oheň.

  

5.den 2.běh

Po včerejší výpravě se na radu šamana vydaly posádky sbírat léčivé byliny všeho druhu, například lupičku hnusnou nebo vitalii bommbu, o které v jiných končinách nezavadíte. Že to piráti neměli jednoduché je asi jasné. Někteří přišli o zrak, jiní o hlas a další nemohli používat ruce. Přesto si s úkolem dokázali poradit a tak byli nakonec schopni se včas uzdravit a užít si odpoledne. Někteří stavěli mohyly, na které si museli sehnat řádný stavební materiál, jiní se šli občerstvit na okraj nedaleké osady (že mezi objednávkami vedly limonády a nanuky, o tom netřeba pochybovat) a další se jen tak váleli u vody. Koneckonců, těžká práce žádnému pořádnému pirátovi nesvědčí a odpočinek to byl zasloužený.

   

4.den 2.běh

Dnes se piráti vydali na cestu za nápovědou mayských kněží. U každého z nich museli splnit úkol, aby získali část šifry. Po jejím vyluštění se dověděli, že cesta k plánům Černé Perly vede přes indiánské území a jediný způsob, jak jím projít, je vyrovnat se domorodcům v řadě výzev. Jak nám předvedly večer nejstarší oddíly, první setkání s indiány vypadalo na pěkný průšvih. Piráti, unavení a polámaní z předchozího cestování a plnění úkolů od kněžích, byli obklopeni hordou divochů a už už se zdálo, že skončí na rožni. Na poslední chvíli vystoupil na jejich obranu šaman kmene a nejen, že se rozhodl piráty nesníst, ale ještě jim poradil, jaké bylinky mají na svá zranění najít.

   

3.den 2.běh

Ráno bylo pro piráty krušné. Po včerejším rumovém bále vstaly posádky s kocovinou a hned po snídani si tak vyzkoušely, jaké to je, běhat, když se kolem vás všechno točí. Překvapivě si s tím někteří piráti poradili mnohem lépe, než jiní. Ještě před obědem jsme také stihli prohledat nedaleký les a najít ztracené prsteny, kterými bychom mohli "vylepšit" našeho pirátského krále. Prstenů bylo podstatně více, než kolik prstů měl král k dispozici a měl tak z čeho vybírat. Odpoledne navštívil naše ležení španělský admirál s požadavkem, aby mu piráti vydali vše, včetně nedávno získaných prstenů. Po krátké debatě s Černovousem odešel s tím, že dá pirátům čas do večera. Nezbylo, než vyrazit do neprobádaného území místních kmenů, které naštěstí zlatem překypovalo. Piráti se nejdříve plížili po krabím způsobu a když bylo potřeba těžit na vzdálenějších místech, chodili po dvojicích, aby si tak vzájemně kryli záda. Večer si španělský admirál přišel pro zlato a i když se ho pirátům podařilo společnými silami nakonec zahnat, o většinu zlata je připravil.

   

2.den 2.běh

V průběhu dne vyřešily posádky úkoly ze včerejška, dohodly si pokřiky, sepsaly vlastní verzi Kodexu, trénovaly házení dělovou koulí, neboli míčem a následně dostaly za úkol vyrobit si vlastní vlajky. Mimochodem, nejlepší (i když ne finální) verzi kodexu sepsala skupina kapitánky Nelsona. Kromě toho piráti úspěšně rozluštili zkomolené zápisky lodního kronikáře, ze kterých se dověděli o hrdinném boji pirátského loďstva proti přesile španělských lodí, vedených odhodlaným admirálem. Náhradou za ztracenou vlajkovou loď, Perlorodku, rozhodl král bratrstva o stavbě nové lodi s názvem Černá Perla. Ne všichni kapitáni s tím však souhlasili a nakonec bylo třeba dojednat podmínky, za kterých se budou se svými posádkami na stavbě podílet. Zatímco větší část posádek se věnovala uvedeným aktivitám, nejstarší a nejsilnější piráti se postarali o stavbu hlídkové věže. Dokončení věže jsme oslavili rumovým bálem.

   

1.den 2.běh

Pirátské dobrodružství započalo. První den se nesl v duchu seznamování s novými vedoucími a spolutáborníky. Kromě ubytovávání, vybalování a konzumace domácích i místních zásob se malí piráti setkali s pirátským králem, který jim představil jednotlivé kapitány a také zadal první úkoly. Aby právě vznikající pirátské bratrstvo mohlo prosperovat, bylo nejdříve nutné sestavit Kodex. Kapitán a pirátský král Černovous totiž předpokládal, že když se na tvorbě kodexu budou podílet všechny posádky, bude pro ně samotné jednodušší se zákony řídit. Dalším úkolem bylo rozluštit zápisky nepříliš schopného lodního kronikáře a pochopit tak, jak vlastně náš příběh začíná. Jelikož se ale piráti projevili tak, jak se na piráty sluší a patří, nástup se protáhl na trojnásobek plánované doby a kapitánům na konci nezbylo, než uložit posádky ke spánku. Černovous se nakonec spokojil s tím, že nedošlo k žádným úrazům (jelikož piráti jsou kromě povykování proslulí také drobnými bitkami, ke kterým naštěstí nedošlo) a prohlásil den za úspěšný.

  

12.den 1.běh

Naše LEGO putování se chýlí ke konci, těšili jsme se, jak si zahrajeme jednu z posledních her, když tu najednou jsme na hlavním nástupišti našli omráčeného Kovovouse. Naše nejhorší obavy se naplnili – Lord Byznys přišel na to, že Krágl, který jsme mu na začátku týdne dali, byl falešný. Dal nám ultimátum – buď mu dáme pravý Krágl, nebo omráčí dalšího člena týmu. Nezbylo nám nic jiného, než se vydat na dlouhou a náročnou cestu plnou nebezpečí a nasadit vlastní život v naději, že najdeme Blokátor, který by Lorda Byznyse zastavil navždy. Nevěděli jsme ale, že když dorazíme na místo, najdeme Blokátory rovnou dva. Měli jsme radost, nebezpečí bylo zažehnáno, bohužel jsme až v táboře zjistili, že jeden z těchto dvou Blokátorů je falešný. Držitelem pravého Blokátoru se stal soutěžní tým Legoještěrek, všichni jeho členové se tedy stali našimi Vyvolenými. Hurá!
Kovovouse jsme samozřejmě nenechali omráčeného, týmy se postarali o přípravu lektvaru z přírodnin, který okořenili vlasem vedoucího, borůvkami a navíc třeba i pryskyřicí. Už nám tu zase vesele běhá po táboře.

Skaliny Skaliny Skaliny        

11.den 1.běh

Capri, Alla Diavolla, Sicialiano či Presto – tyto a další názvy se celé ráno rozléhaly skalinským LEGO městem, které se na pár hodin proměnilo v italskou restauraci. Však i LEGO postavičky musí jíst, o což se postaraly jednotlivé soutěžní týmy. Pizzu jim objednali číšníci, připravili kuchaři a na vše dohlíželi majitelé restaurace.
Odpoledne jsme si představili, jaké by to asi bylo, kdyby jel Lord Byznys spolu s námi na letní dětský tábor a na téma „Lord Byznys jede jako účastník na tábor Velké Skaliny“ sehráli scénku. Večer jsme strávili na zájmových kroužkách.

Skaliny Skaliny Skaliny  

10.den 1.běh

Nic nás nezastaví, ani nečekaný déšť, který nás chytil na půli cesty za dobrodružstvím. Dnes jsme si totiž vařili v přírodě v rámci celodenního výletu. Nejen, že se nám v neblahém počasí podařilo rozdělat oheň, ale dokonce jsme se jej ani zaleknout nemohli, byli jsme totiž připravení! Pláštěnky, plachta i teplé oblečení se staly skvělými pomocníky. Uvařili jsme si chutný oběd, pohráli v přírodě a statečně ušli náročnou trasu. Myslím, že obyvatelé LEGO města jsou pečlivě připraveni na možný boj s Lordem Byznysem. Vydrží toho hodně - jsou boží!

Skaliny Skaliny Skaliny

8- 9.den 1.běh

Neděle na Skalinách tradičně patří návštěvě rodičů, ti byli srdečně uvítání i tuto neděli v našem skalinském LEGO městě. Protože Lord Byznys zatím nestihl prokouknout naši lest, stihli jsme si ještě před zahrát známou hru „cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum“, abychom pořád jen nepracovali na výstavbě našeho městečka.
V neděli se, jak známo nedělá, večer tedy patřil taneční show s překvapením – všechny oddíly a týmy se zkrášlily na společné fotografie, aby se nám vzpomínky vryly nejen do paměti, ale i mnohem hloubš. „Všechno bylo boží!“

"Bez lezení správný skaliňák není." bylo heslem dnešního dne. Poslechli jsme si instruktáž a poté se vrhli na samotnou akci. Vyzkoušeli jsme si slaňování, výstup i slackline. Aby toho nebylo málo, stihli jsme si i ochránit své vlastní LEGO území, do něhož jsme si nechtěli nechat ostatními přidávat další LEGO kostičky.
Večer jsme si dle svého vlastního zájmu vybrali kroužek a užili si chvíle i s ostatními obyvateli skalinského LEGO města na dramatickém kroužku, ping pongu, vybíjené, frisbee, malování, deskových hrách, pétanque, krouku skládání LEGA či hudebním kroužku. Nejstarší oddíly si před večeří ještě stihly zahrát fotbal proti vedoucím. Souboj to byl nelítostný, jen o chlup utekly výhře.

Skaliny Skaliny Skaliny 

   
 

7.den 1.běh

Věděli jste, že se bambus dožívá čtyřiceti až šedesáti let, že během života člověk vytvoří 25 tisíc litrů slin, čímž by naplnil dva plavecké bazény, že citrony obsahují více cukru než jahody nebo že, když ve vyhledávači GOOGLE zadáte číslo 241543903, zobrazí se vám fotky lidí s hlavou v mrazáku? My už to po dnešním dopoledni víme. Sice nás značně potrápila náhoda, která v této hře figurovala, ale jsme si jistí, že většinu informací nikdy nezapomeneme.
Odpoledne jsme měli tu čest být svědky předváděcí akce vojáků, nejen, že jsme viděli jejich zajímavý nácvik ochrany velvyslankyně, ale dokonce jsme si jejich zázemí mohli i prohlédnout.
Večer jsme se při procházce noční stezkou setkali se zatoulanými LEGO postavičkami a měli možnost je poznat zase z jiného úhlu – povyprávěly nám svůj životní příběh.
Dnešní den jsme zakončili příjemným posezením u táboráku s kytarou.

Skaliny Skaliny Skaliny   

    

facebook
Navštivte nás na Facebooku

svatebni fotograf ceske budejovice

reklamní předměty potisk
Reklamní předměty potisk

Telefon: 777 132 640       email: info@velkeskaliny.cz

© 2008 - 2018 Dětský Letní tábor Velké Skaliny   ||  WebDesign, eSHOP 1K Design! Reklamní předměty Reklamní plachty

JAHHO.cz   Katalog Bezva Portál CZlist : Cestování a ubytování v ČR