Letní dětský tábor Velké Skaliny

Vážení táborníci, na našich webových stránkách je již k dispozici možnost přihlásit se na letní dětské tábory 2023. Program jednotlivých běhů je následující: 1. běh AVENGERS-SUPERHRDINOVÉ, 2. běh Asterix a Obelix, 3. běh  Jumanji 2, 4. běh Percy Jackson- Zloděj blesku

Přihlašovat se na letní tábory 2023 můžete přímo zde a nebo navštivte domácí stránku Velké Skaliny.cz

Aktuality

8-10.den

PONDĚLÍ
Když se naši piráti ráno probudili po velmi úspěšné talentové soutěži, čekal na ně náročný úkol, který měl procvičit jejich všeobecné znalosti. Každý správný pirát je mít musí, aby se vyznal v mapách a na ostrovech. Museli odpovídat na 70 otázek z různých okruhů, jako například zeměpis nebo dějepis. Odpoledne naše piráty čekala stezka Davyho Jonese, na které bylo jejich úkolem vytvořit svůj vlastní příběh podle jejich uvážení. Sice piráti stezkou statečně prošli, ale srdce Davyho Jonese nezískali. Snad to zvládnou zítra. Jelikož zítřejší pátrání po truhle s Jonesovým srdcem bude velmi náročné, tak naši mořeplavci večer měli příležitost si odpočinout a nabrat další síly na večerní diskotéce na lodní palubě.

ÚTERÝ
Hned jak se v úterý slunce rozbřesklo, tak na naše piráty čekala pohroma. Začala mořská bouře a před naší lodí se objevily velké balvany, které musely naši piráti překonat. Posádka byla odpočatá a plná síly, takže překonat bouři a balvany pro ně byla hračka. Odpoledne jsme dorazili k místu, kde se údajně podle našich map a výpočtů měla kotvit loď Bludný Holanďan. Večer jsme se vydali toto místo prozkoumat. Naštěstí naše cesta nebyla zbytečná a našli jsme jak truhlu, tak i Davyho Jonese. Po dlouhé bitvě naši piráti vyhráli a Davyho Jonese porazili.  

STŘEDA
Ve středu ráno si Jack Sparrow opět svolal svou posádku a společně jsme se vydali vstříc hledání pramenu mládí. Po cestě plné nástrah a pastí naši piráti našli ostrov, kde se pramen mládí nachází. K přístupu k němu piráti museli získat slzu mořské panny. To se jim úspěšně a bez obtíží povedlo v odpolední hře. Však při získávání pramenu byli velmi hluční, proto je Jack Sparrow musel večer naučit, jak rychle a tiše si předat instrukce a pokyny. Díky této dovednosti jsou plně připraveni na dokončení celotáborové hry.

Skaliny Skaliny Skaliny  

6-7.den

SOBOTA
Naši piráti započali den hledáním unesené Elisabeth kapitánem Hektorem Barbosou, kdy se vydali po stezkách plné nástrah a potenciálních nebezpečí. Po cestě piráti museli odpovídat na otázky ze zeměpisných okruhů, které znamenaly zpomalení cesty za záchranou Elisabeth. Kapitán Jack Sparrow spolu se svým týmem získali zpět medailon nesmrtelnosti a vysvobodili tím pirátku ze zajetí, následovaly oslavy. Odpoledne jsme věnovali stmelování oddílové posádky, která prozkoumávala okolní ostrovy a kraje. Večer jsme se zaměřili na individuální činnosti, ve kterých jednotliví piráti vynikají, jako například sport, umění a rekreaci. Tímto dnem jsme se připravili na budoucí výzvy.

NEDĚLE
Dnes ráno se naši piráti dostávali z vězení za pomoci plnění náročných úkolů, které zamotaly mozkové závity a pohrály si s pamětí pirátů. Díky této mozkové rozcvičce se piráti hravě dokázali vypořádat s odpolední stezkou, na které se naučili princip barových kostek. To by přeci každý pirát měl umět. Večer si naši piráti zasloužili odpočinek ve formě talentové soutěže, která byla nabitá zpěváky, klavíristy, kytaristy a dokonce přišel i kouzelník. Avšak děti stále neznají vítěze. Nutno podotknout, jakým způsobem se naše kocábka dokáže popasovat se náročnými podmínkami na všech frontách. Doufejme, že nám již bude počasí přát a nebudeme se muset bát bouřek, které ohrožují naše lodě.

1-5.den

1.den

Rok se s rokem sešel a o rok a zase může začít velké prázdninové dobrodružství! V dopoledních hodinách se všichni táborníci sešli v táboře a po výborném obědě se ubytovali a seznámili se svými novými kamarády – parťáky pro následující dva týdny. Večer nás potom čekala seznamovací diskotéka.

Všichni jsme byli zrovna uprostřed tance, když v tom jsme zaslechli zvenku jakýsi ruch. Zvědavost nám nedala, a tak jsme se spěchali podívat, co se to děje! V tom se na obzoru objevil potácející se podivín s lahví rumu v ruce a mířil přímo do místní krčmy, kde popíjela a hrála karty parta pirátů. Představil se jako Jack Sparrow a začal verbovat piráty, ať se spolu s ním vydají na moře, prý hledat nějakou Černou Perlu. Nejsou ale naivní – dobře ví, že bez nás, malých táborníků, to v žádném případě nezvládnou! S odhodláním, že se ráno vydáme spolu s Jackem Sparrowem a jeho posádkou na moře, usínáme v našich kajutách..

 

2.den

Ráno jsme se začali chystat na vyplutí. Společně jsme se všichni sešli, abychom si předali instrukce a v poklidu se mohli se svými kapitány vydat na moře. Když v tom co se nestalo! V přístavu se objevil zlý kapitán Barbossa, všechny nás zaklel ve zvířata a unesl naše kapitány! Nezbývalo tedy než spojit společné síly, kletbu zlomit a kapitány najít a vysvobodit. Naštěstí nejsme žádná béčka a všechno se podařilo! Dokonce jsme stihli i splnit první pirátské zkoušky – vyluštili jsme křížovky, uhádli hádanky a spočítali logické příklady – to vše v rekordním čase.

Co bychom to ale byli za posádku, kdybychom neměli na lodi vyvěšenou pirátskou vlajku a neměli pokřik, který zažene případné nepřátele a povzbudí nás v boji! Neváhali jsme tedy a týmové vlajky a pokřiky byly večer na světě.

Navečer nás čekal ještě jeden úkol. Pomocí číselných kvót bylo potřeba najít správný směr, kterým se vydat na širé moře. S úkolem si nejlépe poradil tým Drunken Snakes s kapitánem Gibbsem – jestli si ale myslíte, že snad někdo zůstal zahanben, tak se poplete. Na výbornou si s úkolem poradili všichni malí piráti.

 

3.den

Když už jsme měli správné souřadnice a mysleli si, že nám v cestě nemůže nic zabránit, překvapil nás Jack Sparrow požadavkem, že jako správní piráti musíme být znalí námořnického názvosloví. No.. Má asi pravdu – co kdyby nás poslal, ať napneme abgaldyr, a my jsme nevěděli, co máme dělat! Dopoledne jsme se tedy věnovali výuce námořnického názvosloví – a opět jsme si s úkolem hravě poradili. Že by nebylo náhodou, že na prvním místě se umístil tým 35% s kapitánem Jackem Sparrow? Teď už tedy jen pořádně se zásobit na dlouhou cestu. Jsme ale piráti, a ti v obchodě nenakupují! Odpoledne jsme se v týmech rozdělili na tři skupinky – nejmenší piráti měli za úkol vykrást sklady s jídlem, pitím, kávou, střelným prachem – a samozřejmě hlavně rumem, toho budeme na cestu potřebovat opravdu hodně. Chybět nesmělo ani zlato. Poté předali zásoby starším kamarádům, jejichž úkolem bylo propašovat potřebné zásoby až na svou loď. Strážci zákona v podobě vedoucích a praktikantů jim ale nedali nic zadarmo, a tak jsme byli svědky velkých honiček policajtů s pašeráky. Nemálo pašeráků dokonce skončilo ve vězení. Všem pirátským posádkám se ale nakonec podařilo z vězení utéct a všechny potřebné zásoby propašovat na své lodě. Nejvíce zásob nakonec skončilo na lodi týmu Skopoví válečníci – pravděpodobně tedy bude dobrou taktikou, plavit se v jejich blízkosti.

 

4.den

Věřili byste tomu, že v přístavu nemají dostatek prostoru pro naše lodě? Když jsme si mysleli, že si odpočineme po náročném pašování, dozvěděli jsme se nemilou zprávu, a to že si musíme pro své lodě postavit vlastní přístavy, protože v přístavu není dost místa. Vydali jsme se tedy do blízkého okolí našeho přístavu a pověřili menší členy našich posádek, aby budovali přístavy pro naše lodě. Starší členové se potom věnovali výrobě vlastní lodi – odpoledne nás totiž čekala zkouška, zda naše lodě splňují bezpečnostní podmínky. Spolu s nejmladším členem na palubě lodi jsme tak absolvovali krátkou projížďku. Věřte nebo ne, všechny naše lodě obstály! Tak, teď už nám ve vyplutí nic nezabrání!

Jakmile jsme se vydali na moře, začali jsme obsazovat ostrovy. Nic není zadarmo, a tak jsme museli obětovat nějaké zlaťáky, které jsme předtím od Jacka obdrželi za splnění různých pirátských zkoušek. Ale vyplatí se to! Pokud na hracím poli totiž jiný tým navštíví ostrov, který nám patří, musí nám za jeho návštěvu zaplatit. Nechtějte ale mít smůlu, jako třeba tým Skopových válečníků – za špatné kotvení lodě museli zaplatit pokutu 7 zlaťáků ☹

Vydělané zlaťáky se nám budou ještě hodit – vždyť na vývěsce se objevila pozvánka na pirátskou party – vstupné stojí ale jeden zlaťák. Snad všichni budeme mít zlaťáků dostatek. Už abychom si dalšími hrami vybojovali další tahy po mapě Karibiku.

 

5.den

Jack Sparrow narazil na moři na kapitána Barbossu a svedli spolu nelítostný boj o Černou perlu. Když si Jack myslel, že Barbossu zneškodnil a začal oslavovat popíjením svého oblíbeného rumu, zjistil, že Barbossu zneškodnit nemohl, protože je nesmrtelný. Kletbu nesmrtelnosti lze zrušit jedině nalezením kouzelného medailonu.. No jak myslíte, že to dopadlo. Jack nás požádal o pomoc a my mu přislíbili, že mu pomůžeme medailon najít. Hned ráno jsme tedy vypluli. Moc nám ale nepřálo počasí a dojeli jsme na záhadný ostrov. Z ostrova se nedostaneme, pokud nevyřešíme detektivní záhady – no tak tedy jdeme na to, ať se nezdržujeme při cestě pro medailon.

Odpoledne jsme konečně vypluli na cestu pro medailony. Čekalo nás 6 záludných stanovišť, na kterých jsme měli možnost získat indicii, abychom následně vyluštili heslo, které nám otevře truhlu se zázračným medailonem. Déšť nám ovšem zhatil plány, a tak si musíme na příležitost otevření truhly s medailonem počkat.

Navečer se v přístavu Port Royal konal casting na talentovou soutěž „Skaliny hledají talent“. Tuto příležitost využilo mnoho malých talentovaných pirátů a přišli předvést před porotu své schopnosti. Vybrat desítku do finále soutěže nebylo vůbec jednoduché! Už teď víme, že to porota opravdu nebude mít jednoduché..

 Skaliny Skaliny Skaliny

14.den

Máme za sebou prakticky poslední táborový den. Dopoledne jsme pro děti připravili pouť - na stanovištích si mohly vydělat táborové peníze, které o něco později utrácely v našem zbožím napěchovaném obchodě, který nakonec zcela vykoupily. Odpoledne už bylo méně zábavné, protože jsme museli uvést tábor do původního stavu a připravit děti na zítřejší odjezd, takže se uklízelo a uklízelo. To jsme alespoň proložili focením oddílů a týmů z celotáborovky. Dětem jsme "uklízecí odpoledne" určitě vynahradili prodlouženou a zároveň poslední táborovou diskotékou.

Skaliny     Skaliny     Skaliny                        

13.den

Dnešní den byl výjimečný hned v několika ohledech. Dopoledne totiž děti zjistily, že si vedoucí prohodili těla a musely se v tom zorientovat. Odpoledne se pak odehrála poslední a možná nejnáročnější etapová hra, kdy mimoni sbírali útržky zprávy a po jejím složení vyrazili hledat ztracený zvěrokruh. Pouze dva týmy se dokázaly probojovat až do konce, za což dostaly pořádnou porci bodů do celotáborovky. Večer bylo na programu uzavření celotáborovky a celkové vyhodnocení a potom ještě následoval další fotbalový zápas mezi nejstaršími oddíly a vedoucími, který - bohužel pro vedoucí - dopadl podobně, jako ten předchozí.

Skaliny     Skaliny     Skaliny                                        

12.den

Jak se ukázalo, zbavit se dohledu Ligy Zloduchů není jednoduché. Gru proto přišel s nápadem - opít všechny členy Ligy a přesvědčit je, že jsou mimoni jejich přátelé. Připravil tedy speciální recepty a mimoni vyrazili na sběr surovin. Když už měli kotlíky plné, začali míchat "drinky". Odpoledne si už jen došli pro ty opilce a celé dopoledne o ně pečovali. Nakonec Gru provedl tajný výslech - výsledek se ale mimoni dozvědí až zítra. A protože nám dnes pěkně sprchlo, večer jsme pro tábornice a táborníky zajistili odpočinkové kino.

Skaliny     Skaliny     Skaliny                                  

11.den

Jak se nám pomalu celotáborovka blíží ke konci, dali jsme mimoňům více prostoru pro zisk bodů - dnes si tak mohli zahrát živé "Člověče, nezlob se" (ještě že získávali body za dokončení trasy a ne za to, že se nezlobili) a také zachraňovali princeznu ze spárů draka. Že to není úplně mimoňské? No co, i mimoni se musí občas bavit a ne se jen starat o padouchy. Hlavní je, že si to pořádně užili. Solidní program zakončily oddíly nejstarších, které konečně předvedly dlouho připravovaná divadla převážně na pohádková témata. Díky předchozí intenzivní přípravě se i tady všichni parádně (ne-li přímo královsky) bavili.

Skaliny     Skaliny     Skaliny                 

10.den

Dopolední oddílová činnost dala prostor menším tábornicím a táborníkům trochu si zasportovat, dokud nám přálo počasí, zatímco ti velcí pokračovali v posledních přípravách na velké divadelní představení, které je převážně v jejich režii. Odpoledne nám sice zapršelo, ale program nebyl o nic ochuzen - na chatkách si připravili pro naše mimoně stanoviště jednotliví členové Nevyšší Ligy Zloduchů a týmy mimoňů se snažily společně splnit zadané úkoly. I když místy to zjevně neměly jednoduché, obecně si všechny vedly přinejmenším obstojně. A večer jsme připravili dětem dlouho očekávané a žádané kroužky.

Skaliny     Skaliny     Skaliny                     

9.den

Nedělní dopoledne se neslo v silně sportovním duchu - nejdříve hrály nejstarší chlapecké oddíly proti vedoucím fotbal, následně dámy přehazovanou. Zbytek tábora fandil - a že to bylo potřeba. Nutno uznat, že kluci se vytáhli. Odpoledne pak Gru zaúkoloval mimoně, aby vytvořili repliku ukradeného a ztraceného zvěrokruhu i s nějakou myšlenkou, jak by asi mechanismus tohoto "udělátka" mohl fungovat. Před celým táborem pak byly jednotlivé týmy požádány, aby svou teorii uvedly. Našly se teorie až neuvěřitelné, ale tak dokonale přednesené, že i sami hodnotitelé si nebyly jisti, zda se jedná o teorii, nebo ověřenou praxi - a to se, samozřejmě, promítlo do hodnocení. No a večer pak proběhla slibovaná diskotéka kombinovaná se speciálními úkoly a hrami.

Skaliny     Skaliny     Skaliny               

8.den

Gru rozhodl, že mimoni si pro změnu zaslouží také trochu "obyčejné" zábavy a proto dopoledne uspořádal velký mimoňský turnaj v golfu. Míčky byly k dispozici, ovšem hole si musely týmy vyrobit. Odpaly v náročném terénu zabraly celé dopoledne, byť jamka byla jenom jedna. Odpoledne byla připravena trasa s celou řadou hádanek. Je třeba uznat, že všechny týmy si vedly velmi dobře. Za odměnu dostali mimoni k večeři oblíbenou "obrubníkovou" krupicovou kaši. No a večer si menší táborníci a táborníce připravovali kostýmy na zítřejší velkou diskotéku, zatímco ti větší připravovali divadlo pro pohádkový les, který je naplánován na příští týden.

Skaliny     Skaliny     Skaliny                  

7.den

Dnes dopoledne měli mimoni za úkol sesbírat co nejvíce zbraní, aby se pojistili proti případné odvětě Ligy Zloduchů za včerejší příkoří, které jim mimoni způsobili. Úkol úspěšně splnili a spokojeně se pustili do oběda. Jenže... odpoledne se doslova objevili členové Ligy přímo u jednotlivých týmů a mimoni (jak je nakonec jejich zvykem) se k nim přidali. Gru stačil jen vysvětlit, že to má pravděpodobně co dělat s ukradeným zvěrokruhem, který je stále neznám kde. Potom už se strhla bitka mezi týmy, kde naštěstí nedošlo ke ztrátám na životech, ale naopak k zisku - ovšem bodů do celotáborovky. Protože celý den byl pro mimoně po fyzické stránce pěkně náročný, večer už jsme věnovali oddílům a oddílovým aktivitám. I přesto se našli tací, kterým zbylo dost energie a místo lenošení hráli další menší bojovky.

Skaliny     Skaliny     Skaliny        

6.den

Ráno jsme začali opět taneční rozcvičkou a po snídani se děti věnovaly činnosti v oddílech. Některé oddíly pracovaly na výzdobě chatek, další stavěly v lese domečky, jiné se zase věnovaly sportu, luštily tajenku, nebo nacvičovaly divadlo - možností bylo nepřeberně a vedoucí se činili, aby malé (i větší) táborníky nenechali bez zábavy. Odpoledne jsme se vrátili do světa mimoňů a tentokrát Gru přišel s plánem, jak se zbavit Nejvyšší Ligy Zloduchů, která jim stále dýchá na záda. Domluvil návštěvu členů Ligy přímo na základně a mimoni pro ně připravili všemožné radovánky, od masáží, přes občerstvení, až po třeba speciální interview. Šlo ale jen o zástěrku, jak nalákat členy Ligy a odvést jejich pozornost. Zatímco se o ně jedna část mimoňů starala, ti další jim potají tahali peníze z kapes a rádobytajných skrýší. Když se nám je totiž podaří dostatečně oškubat, nemohou přece bez peněz dál najímat špehy a vůbec nás otravovat při hledání zvěrokruhu, no ne? No, alespoň takový byl plán. Večer už jsme zase nechali děti odpočinout od celotáborovky a opět pro ně připravili celou řadu kroužků.

Skaliny     Skaliny     Skaliny                 

facebook
Navštivte nás na Facebooku

svatebni fotograf ceske budejovice

reklamní předměty potisk
Reklamní předměty potisk