Spousta zábavy pro Vaše děti
velke skaliny facebook
velke skaliny youtube
letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny letní tábory 2015 velké skaliny

ADRESA TÁBORA:

Letní dětský tábor
Velké Skaliny
38241 Kaplice

tel. 777 132 640
email: info@velkeskaliny.cz

Letní dětský tábor Velké Skaliny

Vážení táborníci, na našich webových stránkách je již k dispozici možnost přihlásit se na letní dětské tábory 2016. Program jednotlivých běhů je následující: 1.běh Hotel Transylvania, 2.běh Rango a jeho velké letní dobrodružství, 3.běh Hvězdné války - Star Wars a 4.běh V hlavě - Inside out of Skaliny.

Přihlašovat se na letní tábory 2016 můžete přímo zde a nebo navštivte domácí stránku Velké Skaliny.cz

Aktuality

video 8

Den čtrnáctý - voda proudí do městečka a oslavná pouť

Hned ráno byl vyveden proradný starosta z městské šatlavy a musel všechny obyvatele dovést k ventilu, kterým kradl vodu. No to víte moc se mu nechtělo, vzpouzel se, ale protože již celé městečko od včerejšího dne vědělo, kde ventil je, nakonec vyměkl a šel. Ventil za léta, kdy nebyl používán, zrezavěl a tak s jeho otevřením museli pomoci i šerifovi pomocníci.

obr obr obr

Když voda vystříkla, ovládla celé městečko neskutečná radost, v proudech vody si jaksepatří zaskotačili a na závěr zatančili – k potěše srdce indiánského náčelníka, který celému ceremoniálu přihlížel - indiánskou oslavnou hymnu na vodu.

obr obr obr

Odpoledne vypukla velká Vodní pouť a penízky, které po celou dobu pobytu všichni vydělávali, měli ještě možnost pěkně rozmnožit na mnoha atrakcích.

obr obr obr

Všechny penízky pak pěkně roztočili v Rangově obchoďáku, který do mrtě vykoupili. A jak jinak, do pozdních nočních hodin bouřila tančírnou oslavná diskotéka, která byla celá v duchu VODA-téky.

obr obr obr

A zítra již domů, vstříct dalším prázdninovým dobrodružstvím.

A za rok? Zase na Skaliny - kam jinam!!!

Den třináctý - vodní potrubí a hledání vodního ventilu

Na ranním nástupu městečka předal Rango medaile laureátům, kteří byli městskou radou vybráni a oceněni za práci v týmech, pomoc kamarádům v družinách a velké kamarádství. K medaili ještěrky Fazolky obdrželi i certifikát, který je opravňuji medaili nosit na veřejnosti. Poté byly vyhodnoceny vyrobené figurky Ducha západu, které budou nad každou družinou držet ochrannou ruku při velké výpravě podél vodního potrubí.

obr obr obr

Cesta podél potrubí s cílem nalézt ventil, kterým zrádný starosta odvádí vodu z městečka, byla velmi náročná, nepodařilo se najít všechny indicie, které výpravu k ventilu dovedou.

obr obr obr

Okamžité dokončení výpravy, otevření ventilu a zajištění opětného zásobování městečka Prach vodou překazila velká bouře, která se nad městečkem přehnala. Městská rada tedy rozhodla, že ventil bude otevřen až zítra a zbytek dne bude, za svitu blesků, věnován vyhodnocení celého našeho putování a pobytu v městečku.

obr obr obr

 

video 7

Den dvanáctý - vaření v přírodě a figurka Ducha západu

Tento den je možné nazvat odpočinkovým od putování za vodou pro městečko. Již víme, že starosta odvádí vodu a zbývá nalézt potrubí s kohoutem, kterým možná vodu do městečka vrátíme. Pomůže nám v tom vše, co jsme se při pobytu naučili a také Duch západu, jehož figurku si vyrobíme. Vybaveni kotlíky a surovinami na vaření jsme po skupinkách vyrazili do všech světových stran. Cestou se podařilo nalézt i trochu lesních lišek, kterými naší tradiční gulášovku vylepšíme.

obr obr obr

Jako již tradičně v posledních dnech nás dostihla bouřka, a urychlila náš přesun zpět do městečka Prach, kde jsme se před večeří podívali na jeden z dílů o Harry Potterovi.

obr obr

Po večeři, kdy již nepršelo, jsme si zasportovali, malí chlapci hráli vybíjenou a nejstarší obyvatelé městečka si zahráli „Živou dámu“. Malá děvčátka pak skákala o sto šest „paňáka“ a malovala na chodník. Bohužel, nově příchozí bouřka krásně započatý podvečer zhatila.  

obr obr

Jo, a abychom nezapomněli: „Když do lesa, tak jedině s mobilem, mydlit hry a honit Facebook!"“ To není legrace, to je krutý fakt, který dopadl na dnešní generaci. K tomu Rango na večerním nástupu jen suše konstatoval: „Bude ještě hůř“.

video 6

video 5

Den jedenáctý - kapky vody v poušti

Jak včera při výslechu uvedli lupiči, že voda se jim hned po krádeži rozlila, mluvili pravdu. Místo, kde došlo k oné hrozné události, také uvedli správně. Jak již víme, bylo to na náměstí městečka Prach. Voda po dopadu na zem se však nejen změnila ve spoustu kapek, ale ty se navíc roztříštily na malé kousíčky a bylo nutno kapky znova složit. Ze starosty městečka Prach se však vyklubal veliký vykuk. Území, kde byla voda rozlita, prohlásil za svůj pozemek, obsadil svou městskou policií a kousky roztříštěných kapek začal prodávat.

obr obr obr

Po celé dopoledne sháněli obyvatelé kousky kapek, aby je, po vydatném obědě - ke kterému byl vynikající špenátek z kaktusových výhonků s bramborem a masíčkem - skládali dohromady. To se povedlo a většina životadárné vody, jež byla uloupena, se do bezpečí zase vrátila. Obyvatelé však dnes poznali, že starosta s nimi i vodou nehraje poctivě a musí si na něj dát pozor.

obr obr obr

Při večerním nástupu, který se konal v městské tančírně kvůli bouři, jež se krajem prohnala, dospěli k přesvědčení, že voda nemizí v poušti, ale starosta ji krade a odvádí jinam. Zítra proto vyrazí na cestu, při které se budou snažit nalézt potrubí, kterým je voda od městečka odváděna. Večer zakončili „Holinkovou tancovačkou“ a za vytí pouštních kojotů ulehli k zaslouženému spánku.

obr obr

 

Den desátý - pronásledování, chycení a soud s lupiči

Den desátý – stíhání lupičů, zadržení a soud

Trocha vody, kterou se při nočním dešti podařilo zachytit do vyrobených zásobáren vody, vyrazili obyvatelé městečka stíhat a zadržet lupiče. Jejich úkryt byl dle zpráv indiánských zvědů hlídán zdivočenou pouštní „slono-myší“.

obr obr obr

Tu zneškodnit bylo úkolem nejmladších obyvatel. Vše se podařilo a mohla nastoupit střední generace, jež obsadila sídla lupičů a zajala jejich rodinné příslušníky. Těch bylo celkem třicet a dalo práci je všechny zajmout.

obr obr obr

Nakonec nejstarší a nejzkušenější členové výpravy pochytali samotné lupiče a odvedli je do městské šatlavy k večernímu soudu.

obr obr obr

Ze shromáždění obyvatel - kde Jakubové oslavili svůj dnešní svátek a po celou dobu oslavného zpěvu „Bravo, bravo, bravissimo“ byli líbáni dámami dle vlastního výběru – se celé městečko vydalo k městské šatlavě zvané „Rampa“ a tam proběhl soud s chycenými lupiči.

obr obr obr 

Kroutili se, jak jen mohli, ale nakonec - potěšeni slibem, že nebudou ani pověšeni, ani zastřeleni – prozradili, kde je ukradená voda. Přiznali, že při útěku z městečka se jim vylila do pouště a zítra ukážou kde. Sesbírat ji po roztříštěných kapkách bude úkol pro celé městečko hned zítřejší ráno.

obr obr obr

Trest ale lupiče stejně neminul. Museli všem obyvatelům hned po soudním jednání upéci buřtíky, které byly nalezeny jako poklad desperáta Kyda Lomihnáta při výpravě na ranč „U dubu“.  Celé městečko se sešlo u ohně, baštilo upečené buřtíky a myslíte, že u ohně i zazpívalo? Ani omylem. Za to nemalá část „honila“ asijské přístroje zvané mobil. Jen ještě dodáme, že jméno Kyd je správné. Narodil se sice jako Kid, ale postupem času bylo zjištěno, že je velmi natvrdlý a tupé mysli. Proto mu pouštní matrika upravila z moci úřední jménu na Kyd. Příjmení bylo ponecháno.

obr obr obr

 

video 4

Den devátý - zásobárny vody a nájezd pouštních pštrosů

Včerejší bouře, jež řádila kolem ranče „U dubu“ byla sice na vodu docela vydatná, ale vyprahlá země všechnu pohltila dříve, než obyvatelé městečka stačili vynosit ven nádoby na její zachycení. Městská rada došla k závěru, že je nutné vybudovat zásobárny vody k jejímu zadržení. Problémem však bylo, že není dostatek vhodného materiálu i nářadí k výrobě zásobníků. Muselo být použito jen to, co nabízí okolí městečka a jako nářadí použít vlastní ruce.

obr obr obr

Sám Rango byl překvapen nad nápaditostí, originalitou a výsledky práce. Na zkoušku pak bylo do všech zásobníků nalito stejné množství vody a ejhle. Voda v nich docela držela. Pravda, byly rozdíly, ale v těch nejlepších voda držela tak (viz poslední foto), že jsme málem zmeškali oběd v městské závodce, ke kterému byla báječná svíčková z jemňoučkého masa pouštních netopýrů s knedlíčkem.

obr obr obr

Po odpoledních návštěvách rodičů, kterých přijela velká spousta na pouštních benzínových či naftových pštrosech, přerušila stíhání lupičů. Kvůli tomu musela městská rada městečka Prach posunout termín výpravy k jejich dostižení a zajetí. Bandu desperáta Kyda Lomihnáta to potěšilo a uchlácholilo. „Ale všeho jen do času“, pravil šerif Rango a večer využil nabídky, se kterou přijeli do městečka Dirt dva hollywoodští umělci Jimi „Kydy Kid a Qiuckshot Joe se svou RANGO SALOON. SHOW.

obr obr obr

Show byla plná soutěží a nad výkony bděla sokolím zrakem porota složená ze členů městské rady. Zadané soutěžní úkoly, které nikdo neznal dopředu, byly v určeném čase splněny s takovou bravurností, že porota měla plné ruce práce, aby rozhodla o vítězi. A že to nebylo jednoduché!! Tisíciny bodíků rozhodovaly o konečném pořadí, porotě se vařily mozky a člence poroty - Krvavé Jane - z tepla, jež vařící mozek vyvolal, vykvetla na hlavě růže.

obr obr obr

 

video 3

facebook
Navštivte nás na Facebooku

svatebni fotograf ceske budejovice

reklamní předměty potisk
Reklamní předměty potisk

Telefon: 777 132 640       email: info@velkeskaliny.cz

© 2008 - 2016 Dětský Letní tábor Velké Skaliny   ||  WebDesign, eSHOP 1K Design! Reklamní předměty Reklamní plachty

JAHHO.cz   Katalog Bezva Portál CZlist : Cestování a ubytování v ČR