Zpravodajství 2013 3.běh

14. den

Konečně se obyvatelé země Galské dočkali ochlazení. Tropické teploty minulých dnů pominuly a probuzení do zataženého dne s teplotou kolem 20 stupňů hned všechny rozveselilo. „To je krásné počasí na naše Galské hry“, pravil Obelix v okamžiku, kdy hry zahajoval. Galové soutěžili v různých disciplínách, získávali sestercie, které při včerejším vítězství nad Římany ukořistili zpět. Za ně si pak v obchoďáčku „U Obelixe“ mohli nakoupit různé laskominky přímo z rukou velkého Obelixe.

obr obr obr obr

Odpoledne pak nastal velký úklid, bylení zavazadel a příprava na závěrečnou tancovačku, kterou Obelix s Asterixem již včera ohlásili, jako závěrečnou tečku nad oslavami vítězství.

No a pak jen loučení, loučení a loučení, korunované cestou domů za dalšími prázdninovými dobrodružstvími.

Video Asterix 3

13. den

Noční bouřka se zase zemi Galské obloukem vyhnula. Ranní zatažená obloha však slibovala alespoň odpočinek od palčivých paprsků slunce. Jenže se větřík skoro nehnul, teplota vyšplhala v 10.00 hodin na 28,5 stupně a bylo dusno jako v prádelně. I přes to vyrazily družiny se svými králi do soutěže o nejlepší a nejrychlejší interprety galské poezie. Pro ně byly připraveny básně velkého galského básníka Múzofixe – například: „Kde je náš pejsek Idefix, čmajzli ho Římani, krucifix!“, nebo krásná a poplatná době Římanů: „Jede vláček Galskou zemí, Římani jen tupě čumí!“. Všechny básně byly nakonec předneseny a družina Mateřinka se mezi tím věnovala litému boji traktorů s kombajnem, který sledovala na galském televizním kanále G1.

obr obr obr obr

Odpoledne vyslechli Galové tajné zasedání římského senátu, kde se dozvěděli, že originál jejich Úmluvy nebyl roztrhán a bude spolu s uneseným psem Idefixem večer přepravován římskou karavanou. Protože cesta vede přes bažiny střední Galie, kde bude nejvhodnější ji přepadnout, odebrali se hned nacvičovat pohyb v bažinách.

obr obr obr obr

Večer si pak počíhali na karavanu a rozprášili ji. Zbytky karavany se uchýlily do Collossea, kde byli Galy obklíčeni. Začalo velké dohadování, smlouvání i vyhrožování. Cílem bylo získat Idefixe zdravého a nezraněného. Nakonec Římany oslepila nabídky vykoupení pejska Idexife několika sty  sestercií. Pejska vydali, ale boji se stejně nevyhnuli. V krátké potyčce byli přemoženi a nadobro ze země Galské vyhnáni. Sjednocené kmeny Galů tak znova ovládli svou osvobozenou zemi a ohromné radost nebrala konce. Hned na zítřek začal Obelix připravovat velké oslavy, ale přemohlo jej takové zívání, že veden osvobozeným pejskem Idefixem, doplazil se již v polospánku do své postele. Tam ihned usnul spánkem bohatýra až se cimbuří hlavního hradu Galie třáslo.

obr obr obr obr

 

 

12. den

Noční bouře nad Galií přinesla sice přemíru blesků a hromobití, ale deštíku jen pomálu. Kolem půlnoci spadlo jen trochu vody, kterou by Obelix snadno na jeden hlt vypil. Očekávané ochlazení nepřišlo a včerejší výprava do římských lázní v provincii Kaplicae zanechala nesmazatelné stopy na fyzických silách Galů. Proto také Obelix – bez Asterixe – ráno vyhlásil den odpočinku. Ve stínu statných galských dubů a případně v chatkách den rychle ubíhal a než bys´ řekl „švec“ -  tedy správně „Galský obuvník“ – byl zde podvečer. Jen co slunce olízlo hraniční hory Galie ožili všichni obyvatelé a začali trénovat s novou a tajnou zbraní. Ti z vás čtenářů, kteří byli na vojně, ví co je to „deka“. Galové již v dávné době tuto techniku ovládli, ale nazvali ji „dekou“. Až do večeře usilovně trénovali pod dohledem zkušeného oka Obelixova, který arénu obložil matracemi, aby si při pádu Galové neublížili.

obr obr obr obr

Po večeři se sešli na nástupu všech družin, zhodnotili den a rozdali si „ztráty a nálezy“, kterých se i v den odpočinku sešlo neuvěřitelné množství.

obr obr obr obr

 

11. den

Na ranním nástupu Galského lidu se všichni dozvěděli, že je dnes čeká výprava do římské provincie Kaplicae, kde po koupeli v rekonstruovaných římských lázních je čeká vyplenění obchodů římských patriciů. Doktor země Galské všem před výpravou sdělil nutnost dodržování pitného režimu na výpravě a použití nezbytných pokrývek hlavy při přechodu přes pláně římské. Poté vytvořili Galové rojnici k úklidu své základny, byli vybaveni svačinou na cestu a vyrazili. Mezi tím se konal i nástup družiny Mateřinka, která se dozvěděla, že i ji čeká velká výprava. Stane se tak odpoledne a cílem výpravy bude římská hraniční pevnost „U dubu“. Tu Římané velmi slabě střeží a bude snadné ji přepadnout a vyplenit jejich zásoby zmrzlinek, pohárů a dalších laskominek.

obr obr obr obr

Hlavní voj galského lidu dorazil do provincie Kaplicae krátce před polednem a bez dlouhých okolků okupovali jejich římské lázně. V palčivém vedru jim chladivá voda přišla velmi k duhu a při odchodu všichni litovali, že lázně nelze sebou vzít do země Galské.

obr obr obr obr

Družina Mateřinka po poledním klidu vyrazila na zteč již zmíněné římské hraniční pevnosti „U dubu“. Ve třech vlnách obsadili v krátké době celou pevnost a zmrzlinka? Ta byla tak vynikající, že jí teta Irča – velitelka pevnosti – nestačila ani nosit. Spokojeně přikryli zmrzlinkou džusem ze římských plodů a po vyplenění pevnostních skladů se za mocného zpěvu vydali na zpáteční cestu. V zemi Galské se setkali s hlavním vojem Galů, jež se vrátil z římských lázní.

obr obr obr obr

 

9. den

V hlubokých galských hvozdech narazili galští stopaři na zvláštní úkaz. Na stromech spatřili velké množství vaků a po bližším prozkoumání zjistili, že se jedná o víno. To Římané tímto způsobem skladují svůj oblíbený nápoj, jež zraje zavěšen v neprůhledných vacích a získává tím jedinečnou a neopakovatelnou chuť. Svůj objev sdělili Asterixovi a ten spolu s Obelixem rozhodl, že skvělý nápoj Římanům seberou a stane se tak velmi potřebnou ingrediencí do elixíru síly. S potřebným vybavením se ihned odebrali do lesů, vaky nalezli a za pomoci ostrých hrotů je pěkně podojili. Římanům zůstaly – kromě očí pro pláč – jen prázdné vaky, jež se smutně houpaly jako svědci galské pomsty.

obr obr obr obr

Aby byla ostražitost Římanů snížena, za rachotu motorové pily uklízeli někteří Galové kolem Collossea a připravili vše na očekávané návštěvy, jež vypukly hned po obědě. K němu byla výtečná svíčková, o které se až v daleké spřátelené cizině hovoří jako o „nebíčku v papulke“. Den pak byl zakončen diskotékou za již přijatelné vlahé noční teplotě se všichni odebrali na kutě.

obr obr obr obr

 

10. den

Život v zemi Galské je za současných veder nelehký. Ještě tak dopoledne, kryti stínem stromů mohou malí Galové vyrážet na výpravy, za poznáním i soutěžemi. V době odpolední je pak nejlepší činností koupání, máčení, chlazení a oddech u galských vodních ploch. V zemi Galské však nejsou jen soutěžící Galové, ale i personál, jež jejich život zajišťuje i po stránce stravy. Horko venku a ještě větší horko v kuchyni nesmí zapříčinit, že by v čase jídla neměli Galové co do úst. Od rána jede proto kuchyně na plné obrátky. Vyvrcholením jsou pak spokojené tváře a napapaná bříška všech Galů.

obr obr obr obr  obr

V závěru kuchyňského finiše pak usedá i personál kuchyně ke stolu a v relativním klidu – po zvládnutí výdeje stravy a umytí všech talířů, hrnců, kotlů, naběraček a pánví – se také najedl, aby nabral sílu na další stravovací maraton, který je čeká.  To je čas pro Fandu – správce země Galské – který svým odborným zásahem zachraňuje porouchané zařízení, aby při dalším náporu fungovalo zcela bezchybně. Slibované bouřky zatím zemi Galskou úspěšně míjejí a tak bylo odpoledne opět věnování vodním hrám a koupání.

obr obr obr obr obr

 

7. den

Ukrutná vedra, jež zasáhla celou Galii, Římané snášejí – díky zemi jejich původu – docela dobře. Avšak i oni vedrem zmoženi, zanechali svou tajnou zbraň – beranidlo – napospas osudu. A to byla příležitost pro všechny Galy. Beranidlo je nutné najít, schovat, naučit se s ním manipulovat a připravit se tak na rozhodující boj s Římany. Až do morku kostí cítí každý Gal, že se tento okamžik nezadržitelně blíží. Beranidlo bylo nalezeno, Římanům sebráno a uloženo mezi zbraně Galů, které po ve skrytu vyrábějí. Odpoledne bylo věnováno koupání, a když palčivé slunce zašlo za obzor, zaskotačili si Galové ve večerních kroužcích.

obr obr obr

 

8. den

Na ranním nástupu každý z Galů poznal, že nás zase čeká parný den a podle předpovědi Galské meteo-vědmy bude ještě tepleji nežli včera. Od Obelixe se dozvěděli, že karavana Římanů s vybranými daněmi bude na cestě do Říma procházet hlubokými galskými lesy a to je příležitost, pokusit se je o daně obrat. Rozestavili s proto schováni za bukovými velikány a číhali na Římany, jež odváželi jejich krvavě vydřené peníze. Karavana to neměla vůbec lehké, už proto, že jich byla proti Galům jen hrstka a hrubě podcenili bojové umění Galů. Rozprášená karavana sice prošla, ale mnoho peněz ztratila. Ty byly Galy posbírány a než se ochrana karavany vzpamatovala a sešikovala k protiúderu, byli Galové již dávno pryč.

obr obr obr obr

Odpoledne si Galové opět až do sytosti zakřepčili ve vodě lesního jezera i horské bystřiny a osvěženi se vrhli na večeři.

obr obr obr obr

K té byla galská pochoutka „kaše chytré Martičky“, kterou také, spolu se svým vrchním kuchtíkem podávala. Kašička byla podávána na nádvoří a mlaskání se neslo celou zemí.

obr obr obr obr

K oslavě dílčího vítězství nad Římany a navrácení velké časti daní, jež díky rannímu útoku karavana svému císaři v Římě nedonese, se Galové sešli u velkého večerního ohně, porazili pár statných volů – k tomu nepotřebovali svolení galské hospodářky a správkyně skladů a sýpek, ani loupežnické umění jejího pobočníka Vendy Ilegála – nadělali buřtíky a dlouho do noci hodovali, až jim omastek tekl po tvářích. Nic si z toho však nedělali.

obr obr obr obr

 

 

Video Asterix 2

6. den

Zase ti Římani. Nic jim není dost!! Dnes si vymysleli, že Galové musí pro ně připravit Božskou žranici. Vlastními ústy museli přinášet suroviny na výrobu všelijakých římských pochoutek, na které měli Římané chuť, po probdělé noci ve zmíněné uličce Via Pic E15, kde jim řádně vyhládlo. Mezi specialitami nechyběly žabí stehýnka a jehněčí kýtičky, ale i datle, papriky a proso na kaši. Ze všech těch specialit vyrobila kuchařka Martička se svým kuchtíkem (a super rychlými kuchtičkami) báječnou „sekačku s kaší“, po které se v poledne jen zaprášilo.

obr obr obr obr

Odpoledne zavládlo nad celou Galií ukrutné vedro. Římané polehali do stínů a Galové tento okamžik jaksepatří využili. Koupání v bystřinách i jízdu na toboganu si dosytnosti užili až do samotného večera.

obr obr obr obr

S příchodem noci se pak všichni soustředili v „Galské dupárně“ na taneční show, které dominovaly galské bubny, až se okna třásla.

 

Video Asterix 1

5. den

Je čas her i čas práce, pravili ráno Římané, když uložili lidu Galskému, aby jim zaplatil daně ve formě naplnění římských sýpek. To nebylo nic jednoduchého, neboť na cestě k sýpkám číhalo mnohé nebezpečí a nosiči byli olupováni loupežníky, na které je i římská garda krátká. Nicméně s krátkou přestávkou na napití se podařilo sýpky naplnit. Odměnou za usilovnou práci byly báječné buchtičky s krémem z vývařovny v ulici Via Apia, vytvořené s kuchařskou láskou vrchní kuchařkou Martičkou a kuchtíkem Marťou.

obr obr obr obr

Odpoledne věnovali Galové vědomostní soutěži. Velké množství záludných římských otázek některé galské týmy potrápily, ale nakonec se s nimi vypořádali velmi dobře. Také to museli uznat i Římané, kteří na nástupu galského lidu jejich snahu ocenili. Asterix s Obelixem po celé odpoledne sledovali, jak roste římské Collosseum a nervy jim jen hrály. „Je na čase, se začít připravovat na boj s tou římskou „náplavou“. Večer proto Galové, když Římané odešli na večerní lázeň a radovánky v zákoutích uličky Via Pic E15, věnovali tajné výrobě zbraní a štítů. Dali si moc záležet, ale jejich kvalitu prověří až skutečný boj, jež se nenávratně blíží.

obr obr obr obr

 

4. den

K překvapení všech Galů se na ranní nástup dostavili Římané s tím, že chtějí ocenit včerejší dobrou práci družin. Podle zásluh hned vypláceli v krásných kulaťoučkých sisterciánech. Samozřejmě, že ocenili i nedobré výsledky. Svou gardu vyslali, aby v chatičce, kterou obývají velké Galské slečny, vykonali revizi. Již po dva dny byla totiž tato chatička hodnocena jako nejhorší – co se úklidu týče. Garda se s úklidem moc nemazala a nastal pravý římský letecký den. Osazenstvo chatky pak před Římany musely v kleče zachrochtat a slíbit, že již budou uklízet. Orientační schopnosti a navádění po slepu, to byl úkol, jež Galy zaměstnal po celé dopoledne. Jen krátká přeháňka jejich činnost na chvilku přerušila, dopoledne rychle uběhlo a polední vynikající rajská omáčka všem velmi chutnala. Pravda, Galové ji přejmenovali na „Římský iperit“, ale to nic neměnil na skutečnosti, že po jídle měli boule za ušima a odvalili se do stínů galských lesních velikánů k vytrávení.

obr obr obr obr

Odpoledne se naplno rozeběhla stavba římského Colossea pod dohledem statného Římánka Stáníka a jeho matky sličné Ály. Do večera dostala stavba své obrysy a její fasáda zazářila do dáli. Zlé jazyky tvrdily, že tvary na sgrafitech připomínají vše možné, jen ne Colosseum, ale byli rychle usměrněni – stavba není ještě u konce a ještě se vybarví do krásy. Den byl zakončen kroužky – tedy Galskými hrami – ve kterých se naši Galové mohli realizovat ve sportovních i uměleckých disciplínách.

obr obr obr obr

 

3. den

Ráno, s plnou pusou, neboť je pořád hladový, oznámil, Obelix lidu Galskému, že Římané od nich chtějí pracovat. Prý chtějí, aby pro ně postavili Galové Colloseum. „Co si vůbec myslí“, hřímal Obelix za urputného přikyvování Asterixe. „Vždyť já mám sám se sebou celý den práci, sehnat něco k ukojení stálého hladu“, pokračoval Obelix. No, nic naplat. Vyfasovali pracovní vestičky a nejen Galové, ale i Asterix s Obelixem se museli dát do práce.

obr obr obr

Odpolední výprava s Římany, kam byli od práce odvoláni, dopadla celkem dobře. Jen těch nástrah, jež museli překonat. Římané se snažili, seč mohli, ale nakonec Galové prokázali nejen obratnost, ale i důvtip a tak nezbylo Římanům než uznat, že Galové jsou mimořádně dobří a budou to s nimi mít v budoucnosti ještě moc a moc těžké.

obr obr  obr

Na oslavu vítězství Galského ducha nad přitroublými Římany uspořádal Obelix velkou taneční show, ve které si s Asterixem i „střihnul“ taneční sólo na tóny hitu „KA-ťa-táááááááááááá“.

obr  obr obr

 

1. den

Celou Galii zaplavila vlna veder. Po příjezdu se všichni mátožili jako stíny, ale přes to stačili absolvovat vše potřebné – oběd, ubytování, zdravotní filtr, seznámení v oddílech a nakonec i večeři.  S večerem však všichni živli. Jednak proto, že sluneční žár pominul, ale hlavně proto, že je čekala výprava do lesů Galie za čarodějem, jež namíchal elixír síly. Každý se musel napít a na listině Úmluvy pak vlastnoručním otiskem prstu stvrdit. Že – jak pravil velký čaroděj galský Cody: „Věrni zůstaneme!“

obr obr obr

 

2. den

Ráno celou osadu však obsadila římská jednotka. Gardisté doprovázeli průvod senátorů, jež vedli sebou i své ženy a nesli na rukách i malé prcky. Nic nepomohlo zoufalé volání Asterixe i Obelixe, Římané se chovali jako na dobitém území a na důkaz své síly roztrhali Úmluvu Galů a rozházeli ji do všech světových stran. Toto si nenecháme líbit, volali spolu s Asterixem i Obelixem všichni Galové a proto se hned v dopoledních hodinách šikovali do družin podle výkonnosti, chytrosti a dalších důležitých vlastností, jež budou potřebovat v boji s Římany, aby získali zpět svou Úmluvu.

obr obr obr

Polední zamilovaná Obelixova pochoutka „čuňo-zelo-knedlo“ všechny Galy posílila a odpoledne – když Římané nakrmili své prcky a v horku se jim klížily oči – naši Galové utužovali svá těla v horské bystřině na severu Galie.

obr  obr obr

 

facebook
Navštivte nás na Facebooku

svatebni fotograf ceske budejovice

reklamní předměty potisk
Reklamní předměty potisk