Zpravodajství 2008 3.běh

Den první - Příjezd do tábora

Příjezd do tábora – po období dešťů slibovalo ranní sluníčko dlouho očekávanou změnu a snad i proto se všichni účastníci nemohli ani dočkat, až vystoupí z autobusu v areálu Velkých Skalin. Letošní třetí běh tábora se vyznačuje tradiční „dvojrolí“. Část tábora – asi 25 dětí - se promění ve vojenský camp jednotky amerických jednotek prvního nasazení, ostatní budou studovat na Bradavické škole čar a kouzel spolu s Harry Potterem. Po nezbytném ubytování a dobrém obědě si vojsko začalo pod vedením důstojníků budovat svůj tábor, kterému vévodí strážní věž. U té se potom také společně vyfotografovali. Ostatní táborníci ve skupinkách diskutovali, co že je to vlastně čeká a pak si vyzkoušeli svou zdatnost na hřištích pod táborem. Hra s míčem jim velmi pomohla ve vzájemném poznání a než se každý nadál, byl tu večer a po nezbytné hygieně hajdy do postýlek; vždyť zítra již od rána začne opravdový táborový život.

200807282005021179323754 20080728200513632283202 20080728200525992164396

Den druhý - Dokončení stavby vojenského campu

Dokončení stavby vojenského campu – vojenská jednotka pilně pracovala na dokončovacích pracích svého tábora – oplocení, maskování a doladění ochozu strážní věže. Po obědě v důstojnické jídelně si chvíli odpočinuli a vrhli se statečně do výcviku, který nemohl začít jinak, než pořadovým cvičením na pláži nedaleko campu a prověřením fyzické zdatnosti na tzv. opičí dráze.

200807282010391161822659 200807282010531204252931 20080728201105366628825

Den druhý - Zahájení školního roku v Bradavicích

Zahájení školního roku v Bradavicích – kdo by si myslel, že školní rok v Bradavicích začne jako v každé jiné škole, byl by na velkém omylu. Zahájení roku totiž předchází přísné rozdělení do studijních kolejí, podle stupně znalostí, bystrosti, odvahy i síly. V kolejích jsou promícháni studenti i studentky, malí, střední i velcí a to proto, aby si v prvé řadě uvědomili, že si musí navzájem pomáhat ve studiu, chránit své nejmladší členy a společně usilovat o vítězství své koleje v celkovém bodování. Za svitu pochodní se pak s příchodem tmy sešla celá škola k zahájení školního roku. Ředitel Albus Brumbál představil všechny profesory a popřál studentům mnoho zdaru ve výuce kouzelnických dovedností.

200807282008002072136067 20080728200812636482167 200807282008232138171053

Den třetí - Procvičování pořadového drilu, výuka střelby a taktiky v poli

Procvičování pořadového drilu, výuka střelby a taktiky v poli – vojáci – pod logistickým vedením seržanta Froga - dopoledne cvičili pilně pořadová cvičení, těsně před obědem pak zahájili cvičné střelby kuličkovkami do terče. Odpoledne věnovali nácviku taktického přesunu v terénu.

20080728201706576006389 200807282017191134139072 200807282017311587614287

Den třetí - Hodina historie a fronta za osvobození domácích skřítků

Hodina historie a fronta za osvobození domácích skřítků – Dopolední výuka ve Škole kouzel byla zaměřena na hádanky z oblasti kouzelnických i mudlovských činností. K šesti kouzelníkům byli prefekty kolejí vysíláni studenti na základě slepé tabulky, kam po správné odpovědi dopisovali písmenka. Text, který jim nakonec vyšel, byl úkolem dostavit se na večerní nástup v duchu Werichovské pohádky „Princezna koloběžka“ – přijít nepřijít, oblečeni, neoblečeni, učesáni neučesáni atd. Odpoledne pak vyráběli domácí skřítky z přírodního materiálu, kteří museli být velcí minimálně 1 metr. Jejich osvobození přijde na řadu v další etapě.

20080728201359833672328 200807282014111478295263 20080728201424360841706

Den čtvrtý - Osvobození domácích skřítků

Osvobození domácích skřítků – Osvobodit domácího skřítka není jen tak, musíte mu darovat oblečení. Získat jej bylo úkolem studentů pro dnešní dopoledne. Dříve však, než přistoupili k plnění úkolů, byl na ranním nástupu vyhodnocen úklid ložnic studentů. Ti, kterým se úklid katastrofálně nepovedl a získali při bodování prasátko, museli před všemi na nástupu chodit po čtyřech a chrochtat. A že jich bylo požehnaně. Po chrochtací atrakci pak jednotlivé koleje získávaly části oblečení v soutěžích na stanovištích, které zabezpečovali vojáci. Studenti si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovek a hod granátem, ale také svou obratnost, pečlivost a v tiché poště i sluch. Nakonec se všem kolejím podařilo získat potřebné oblečení a na večerním nástupu budou již jistě domácí skřítci svobodní. Protože uhodila tropická vedra, vyrazili studenti odpoledne k Jezeru bezejmenných, kde se zdokonalovali v plavání a vodních sportech. Na rozdíl od Harryho Pottera nikdo z nich neměl žábry a tak měli všichni profesoři „oči na šťopkách“, jak neustále počítali hlavičky nad vodní hladinou. V nočních hodinách pak vyrazily všechny studentské koleje za svitu baterek a loučí na sběr semen Mandragory.

200807301118092060699502 200807301119251787363961 20080730112017372141835

Den pátý - Dopis komplice Voldemorta

Dopis komplice Voldemorta – Hned ráno studenti osvobodili (oblékli darovaným oblečením) domácí skřítky a hned na to byli svoláni vedením školy k řešení závažného úkolu. Dozvěděli se, že když poštovní sova Hedvika nesla dopis komplice Voldemorta svému pánovi, byla nad temným lesem přepadena smrtijedy, dopis upustila a ten se rozbil na spoustu malých kousků. Protože je však třeba znát obsah dopisu, vyslal ředitel školy čar a kouzel Albus Brumbál studenty všech kolejí, aby kousky posbírali a dopis složili. Zabralo to celé dopoledne, a pokud nepřijde v odpoledních hodinách meteorologickým havranem Pepou slibovaná bouřka, půjdou se zdokonalovat v plaveckém umění. Mezi tím se vojsko – po ranním nástupu - vydalo na celodenní plnění bojových úkolů mimo základnu. Havran Pepa měl zase jednou pravdu, studenti se odpoledne drželi na hřištích poblíž svých ubikací a večer se konala velká taneční show.

20080801084727618674229 200808010848581166572017 20080801085807254965471

Den šestý - Velká výprava do města mudlů

Velká výprava do města mudlů – po velkých přípravách batůžků a balíčků na cestu vyrazili studenti na pěší výlet. Na výběr byly dvě možnosti – kouzelnické Prasinky, nebo mudlovské město Kaplice, které nakonec volbu vyhrálo. Po několika přestávkách, využitých na občerstvení a oddech dorazili do města a hned se dali do studia mudlovských zvyků. Těch lákadel a toho rozličného zboží!! Chlapci studovali autíčka a zbraně, dívky pak všelijaké oringle, náhrdelníčky a prsteny. Mudlovská limonáda a zmrzlinky všem moc chutnaly a varováni profesorem Snapem se všichni vyhýbali matlanině, jež mudlové nazývají „tatarka“. Ta totiž ve vedru, které dnes panovalo, je všem studentům velmi nebezpečná a školní ordinace madam Prýtové by mohla zažít takový nával, jaký nepamatuje ani školník Bins a jeho kočka paní Norrisová.

20080801090055463615710 20080801090200802587317 200808010902321217623633

Den sedmý - Příprava lektvaru „Dech smrti“

Příprava lektvaru „Dech smrti“ – namíchat tento lektvar, není jen tak. Slouží k ochromení „Toho, jehož jméno nesmíme vyslovit“. Prvním úkolem studentů bylo nasbírat potřebné ingredience. Kdo by si myslel, že jen tak půjde a bude sbírat, byl by na velkém omylu. Samotné ingredience musí mít také patřičnou sílu. Tu jim dodá velká podpora celé koleje svým sběračům. Na louce před Bradavickou školou se proto rozléhalo mocné povzbuzování a opravdu, donesené ingredience měly patřičnou sílu. Ovšem další z přísad se musely sbírat za naprostého ticha, aby síla v nich skrytá nevyprchala a jejich sběr nepřilákal pomocníky „Ty víš koho“ - smrtijedy. Střídavě tedy burácelo mocné povzbuzování, střídáno s absolutním tichem – to podle toho, jakou přísadu právě studenti sbírali. Poté byly všechny ingredience řádně zaevidovány a předány do kabinetu lektvarů profesora Snapea, aby mocný nápoj proti „Ty víš komu“ připravil. A nad tím vším děním bdělo z hradního cimbuří bystré oko Siriuse Blakea – který v převleku za vojáka chránil studenty kuličkovkou před případným útokem smrtijedů. V odpoledních hodinách zavítal do Školy čar a kouzel propagační vůz mudlovských počítačových her. Studenti si mohli vyzkoušet lecjaké hry, od bohapustých stříleček na paňáky, přes závody aut až po jedinečnou hru o životě Harryho Pottera. Ta studenty tak zaujala, že nemálo rodičů bude atakováno zájmem studentíků o její koupi a od zabrání do hry je vytrhla až tradiční školní večeře – obrubníková kašička.

20080802162433424993843 200808021625491758191341 20080802162650714017995

Den osmý - Den vojáků

Den vojáků – do Školy čar a kouzel zavítali ze světa mudlů vojáci, aby malým kouzelníčkům ukázali něco ze svého umění, pohovořili s nimi o zbraních a vojenské taktice a mohli si sami též vyzkoušet některé dovednosti. Například slaňování, hod granátem, střelbu ze zbraní a další. Jako ukázku bojové akce předvedli útok na základnu a její obsazení. Ta po urputném boji nakonec „padla“ a její obránci vyšli s rukama nahoře – no jako v ruským filmu. Studenti byli seznámeni nejen se základními prvky mudlovské vojenské výstroje, ale i důležitým prvkem strategie – vojenskou rojnicí. Ta pomáhá v čištění prostoru od nepřátel. Rojnici si také studenti hned vyzkoušeli, bok po boku prošli celý tábor a vysbírali všechny „nepřátele“ – tj. papírky a další smetí. Je jen otázkou, zda to opravdu nepřátelé byli, neboť drtivá většina studentíků má vzácný dar soužití s tímto druhem nepřátel. Vždyť jej také usilovně od začátku výuky ve Škole čar a kouzel sami vytvářejí. Odpoledne se pak věnovali hledání členů své koleje – indicie k místu získávali na stanovištích kde byli studenti zkoušeni z kouzelných formulí a lektvarů. Z indicií museli uhodnout místo, kde se jejich nejmladší kolegové nacházejí. Nebylo to až tak těžké, kamarádi byli v penzionu na přehradě, kde si čas krátili konzumací Coca-Coly, zmrzlinek a brambůrků. Večer pak pokračoval den vojska. Názorné ukázky bojového umění nenechaly studenty chladnými a přes velký potlesk stačili zaregistrovat, že ukázky techniky boje z blízka jsou opravdu jen ukázkou s důrazem na skutečnost, že nesmí to co viděli používat v běžném životě Školy čar a kouzel.

200808021629311324986056 20080802163017807226206 2008080216310863931058

Den devátý - návštěvní den

Návštěvní den – „Pomni, abys den sváteční světil“, praví třetí Boží přikázání. Neděle je proto určena k návštěvám rodičů a tak je tomu podřízen i program Školy čar a kouzel i vojenské základny. Pro rodiče bylo připraveno i několik překvapení – policie s botičkami, alkohol testrem a blokovými pokutami, vojenská základna pak pořádala Den otevřených dveří, kde zájemci mohli za mírný poplatek absolvovat prohlídku s odborným výkladem. Jediné co fungovalo bez jakýchkoli změn, byla školní kuchyně, kde bohužel uvedené přikázání nemůže platit.

200808040826171108708274 20080804082655806559157 20080804082806359623451

 

Návštěvní den a malá doporučení

Vážení rodiče, v neděli jako každý rok se pojedete podívat na své ratolesti, takže bychom vám rádi touto cestou napsali pár informací a nějaká malá doporučení. Pro své děti si můžete přijet po obědě (kolem 13:00). Důvodem je dopolední program, byli bychom rádi kdybyste ho nenarušovali. Po zkušenostech z minulých let nedoporučujeme, abyste vaše dítka krmili - točenou zmrzlinou, tatarkou, hranolkami, šlehačkou atd. Po návratu do tábora se dost často stává, že děti zvrací a stěžují si na bolest břicha. Děti prosím přivezte zpět do tábora kolem půl šesté. Obecné info pro všechny rodiče Velké procento dětí je obecně líné, mají špatnou fyzičku (např. Po uběhnutí 100m skoro kolabují). Doporučujem všem rodičům, aby se snažili svá dítka alespoň trochu nutit hýbat. Víme, že je to občas náročné, ale v případě, že někteří jedinci budou pokračovat ve vývoji jako doposud, tak budou mít v budoucnu opravdu veliké zdravotní komplikace. Nemluvě o tom, že ostatní děti se jim pak samozřejmě posmívají a bude to mít vliv i na jejich psychiku. Také jsme zcela nepochopili jak je možné, že některé děti přijedou na 14 denní tábor pouze se třemi kusy spodního prádla, mají troje ponožky a žádné sportovní oblečení.

Den desátý - Vejce trnoocasého draka a školní tělocvik

Vejce trnoocasého draka a školní tělocvik – v dopoledních hodinách bylo úkolem všech kolejí sebrat – po strastiplné cestě – trnoocasému draku vejce. V náročném lesním terénu se po splnění všech úkolů podařilo kolejím draka „ošulit“ a stříbrná vejce mu vzít. Panečku, ten řval!! Odpoledne byl poprvé ve Škole čar a kouzel zařazen předmět tělocvik. Členové kolejí na hřištích a paloucích před školou soutěžili v přetahování lanem, hodu krikeťákem i medicinbalem, z běžeckých disciplín pak absolvovali kolejní slalom a štafetový běh. V polovině klání vyhnala studenty z hřiště prudká dešťová přeháňka, která však netrvala dlouho. To proto, že ředitel školy Albus brumbál použil kouzlo „HYDRATUS ŠLUS“ a mocným mávnutím hůlky mraky odehnal. Jen co dopadly poslední zbloudilé kapky, už se sportoviště naplnila znova studenty a za svitu slunce byly disciplíny dobojovány. A nutno sdělit, že někteří stihli i něco navíc. Mezi vlastními soutěžemi stačil například studentík Lukášek nasbírat pro školní lékárnu madam Pomfreyové plnou hrst lučních koníků, velmi účinných při léčbě dopadů kouzla „KRUCIATUS“. Večer se pak konala velká soutěž o MISS a MISSÁK Školy čar a kouzel. Porota měla plné ruce práce, aby nakonec – po všech soutěžních disciplínách vybrala ty nejlepší. Mezi tím se vojáci připravili na noční akci a věru, málokdo poznal, který je který.

200808060824201287847306 2008080608250912604708 200808060825521249559284

Den jedenáctý - Školní výprava k horským velikánům KOHOUT a SLEPICE, akce „vařím si sám“

Školní výprava k horským velikánům KOHOUT a SLEPICE, akce „vařím si sám“ – Po ranní deštíku, který pročistil vzduch a skončil ještě před budíčkem, vyrazila celá škola i se svými profesory na velkou túru do hor. Po cestě plnili rozličné úkoly a za každý splněný získali některou z ingrediencí k výrobě kouzelného hada. V cíli cesty rozdělali oheň a uvařili si společnými silami něco k snědku. Kromě polévky zadělali ze získaných surovin těsto a pekli nad ohněm kouzelné hady, mocné ochránce všech horských cestovatelů. Jejich ochranná síla spočívá v tom, že musí každý z upečeného hada pozřít alespoň kousíček. Tak se také stalo a nutno podotknout, že o ně byl takový zájem, že na profesory školy nezbyl ani ždibec. Večer si pak nejmenší studentky zahrály oblíbenou školní hru „Študentíku, nezlob se“ a jak jinak, než-li se živými figurkami. Do hry byla děvčátka tak zabrána, že jen hodina večerky jejich litý boj ukončila.

20080806082800244272537 200808060829231873583470 20080806083011924482031

Den dvanáctý - Školní mistrovství ve famfrpálu a Den s ABC

Školní mistrovství ve famfrpálu a Den s ABC – dopoledne se uskutečnilo dlouho očekávané mistrovství ve famfrpálu kde o vítězný pohár bojovali zástupci všech kolejí. Bojová nálada družstev byla podtržena silným povzbuzováním, Camrál i Potlouci létali vzduchem jako zběsilí. Zlatonka byla z celého toho ruchu tak vyděšená, že dalo velkou práci chytačům jednotlivých mužstev sledovat její let, ale i tak se některým kolejím podařilo Zlatonku polapit, čímž strhli okamžitě vítězství na svou stranu. Celkově zvítězilo družstvo koleje Havraspár a oslavy vítězů nebraly konce. Odpoledne se pak konal Den s ABC, pod záštitou zástupců tohoto oblíbeného dětského časopisu. V rozličných soutěžích bojovali všichni studenti nejen o vítězství, ale i ceny, které ABC přivezlo. Večerní opékání netopýřích krků nad školním táboráčkem pak den, nabitý programem k prasknutí, pěkně ukončilo.

20080807125503494764469 20080807125645394619391 200808071257511684269321

Den třináctý - Denní věštec a X-Faktor ve Škole čar a kouzel

Denní věštec a X-Faktor ve Škole čar a kouzel – po ranním fotografování všech oddílů studentů a vojenské jednotky se jednotlivé koleje daly do práce na kouzelnických novinách „Denní věštec“. Po areálu školy se rozběhli redaktoři a zpovídali studenty, profesory a byla pro ně i uspořádána tisková konference, aby pro aktuální výtisk, jež musí zpracovat, měli dostatek informací a podkladů. Po odpoledním koupání a večerním nástupu byla celá Škola čar a kouzel napnutá k prasknutí. Všichni očekávali ohlášený příjezd letošní vítězky ženské části X-Faktoru Martiny Pártlové. Ta zároveň prozradila, že sebou přiveze pro všechny překvapení. Když pak vystoupila z kočáru, kterému mudlové říkají automobil, zašuměla nejen celá Škola úžasem, ale rozhoukaly se nadšením všechny sovy ve školním sovinci. Spolu s ní z auta totiž nevystoupil nikdo jiný, než absolutní vítěz X-Faktoru Jirka Zonyga. A oba hned bez dlouhých příprav rozehráli své hlasivky, Jirka Zonyga i struny kytary a nálada, jakou během chvilky vytvořili, se ani nedá popsat. Po několika písních se celá škola roztančila a nebýt večerky (ostatně dnes prodloužené) tančili a zpívali by všichni ještě teď.

200808072310491785497399 200808072311221855909168 20080807231244162558211

Den čtrnáctý - Dokončení Denního věštce, trochu sportu, balení zavazadel a slavnostní ukončení školního roku ve Škole čar a kouzel

Dokončení Denního věštce, trochu sportu, balení zavazadel a slavnostní ukončení školního roku ve Škole čar a kouzel – po ranním deštíku, který studenti využili k dokončení výtisků Denního věštce a balení zavazadel a vojáci k přípravě závěrečné vatry, se konalo velké školní sportovní klání v mudlovských sportech – vybíjené, basketbalu a fotbalu. Zvláště ten poslední sport studenty velmi zaujal a „dali si ho“ ve všech věkových kategoriích. Zlatým hřebem pak byl fotbalový zápas profesorů proti vybraným studentům. A kdo vyhrál? No, sice profesoři, ale jen díky kouzlu přemisťování předmětů (Wingardium leviosa). Ale jinak přece na celou čáru vyhrálo MLÁDÍ!! Večerní slavnostní nástup pak školní rok ukončil, ředitel školy Albus Brumbál poblahopřál všem, kteří vydrželi až do konce k dobrým studijním výsledkům a popřál studentům krásné prožití prázdnin. A zítra se již všichni rozjedou domů, spěšným bradavickým autobusem, pro který je konečnou stanicí všem Potterovcům známé nástupiště DEVĚT A TŘIČTVRTĚ.

200808111104005300775 20080811110417793658014 20080811110425860297101

facebook
Navštivte nás na Facebooku

svatebni fotograf ceske budejovice

reklamní předměty potisk
Reklamní předměty potisk